Der Beitrag interkultureller Vergleiche zur Produktion von Wissenschaftstexten und die Darstellung eines textlinguistischen Analysemodells zum Textvergleich


ŞENÖZ AYATA C.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, no.19, pp.5-26, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This article aims to emphasize the importance of intercultural text linguistic comparisons for the production of academic texts. Therefore, a case study has been presented for an intercultural comparison of academic texts. In relation with this aim, a text linguistic model has been submitted for text analysis. An important result of this study is that intercultural comparisons do not only show the cultural differences between languages, but also contribute to the reception and production of academic texts in the native and foreign language.

Bu makalede, bilimsel metinlere yönelik metindilbilimsel çözümlemelerin ve kültürlerarası karşılaştırmaların metin üretimine katkısı açıklanmaya çalışılmıştır. Kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmaların ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili genel bir bakış verildikten sonra, örnek bir vaka incelemesiyle dillerarası ve kültürlerarası karşılaştırmalarda metindilbilimsel bir modele dayalı çözümlemelerin ön yargılardan uzak bilimsel temeli sağlam incelemeler yapmayı sağlayacağı gösterilmiştir. Örnek vaka çözümlemesi için Hanna Ruthishauser’in Essen Üniversitesi’nin elektronik dergisi ELiS-e’de yayınlanan “Türkische Lektüren - Bemerkungen zum Stil wissenschaftlicher Arbeiten türkischer Germanistinnen und Germanisten“ başlıklı yazısının etnik merkezli olduğu ve ön yargılara dayandığı, dilbilimsel temelinin de bulunmaması nedeniyle ön yargılara dayanan bilimsellikten uzak bir çalışma olduğu ortaya konmuştur. Bu vaka örneğinde karşılaşılan durumları aşmak için bilimsel metin çözümlemelerine yönelik bilimsel temeli güçlü bir metin çözümleme modeli sunulmuş ve bu modelde yer alan ölçütler açıklanmıştır.