Eriflkin Still hastal›¤›: 150 hastan›n klinik bulgular›, laboratuvar özellikleri ve biyolojik ajan kullan›m›


Creative Commons License

Oğuz E., Tekin Uzman R. D. , Dağcı G. , Erdugan M., Bektaş M. , Aghamuradov S. , ...More

Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 September 2018, pp.34-35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-35