Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı


Doğan K., GÖNÜLAL O.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.5, pp.57-69, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 5
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.57-69
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study examines the fishery industry in Gökçeada Island, organizational structures among fishers, and

the socio-economic statuses of fishers who are members of the cooperative. Both fishers based in the

island and fishers from the vicinity of the island fish in the waters surrounding the island. This study was

conducted with the participation of fishers who are residents of the island and who are members of the

seafood cooperative on the island. A survey was conducted among fishers who own boats and who are

members of the “S.S. Ka

 

leköy, Uğurlu and Yeni Bademli Fishery Cooperatives”. Results show that boat

lengths varied between 5.00-12.00 meters, and all boats were with motor. Fishers were aged between 28

and 63, all were literate, 54.2% had elementary education, 29.2% had high school education, and 16.7%

were college graduates. Most fishers, 38.4%, had 11-20 years of professional experience. For 54.2% of

the fishers, fishing was the only source of income, whereas 45.8% had other sources of income as well.

62.5% of the fishers had health insurance and 91.7% were home owners. In conclusion, fishers had a

number of problems arising from island conditions. It was found that they were not able to go fishing

when the weather was bad, and they had difficulties in marketing the fish they caught.

Bu araştırmada, Gökçeada balıkçılığı, balıkçıların örgütlenme yapıları ve kooperatif üyesi balıkçıların

sosyo-

 

ekonomik yapısı incelenmiştir. Ada da hem yöre balıkçıları hem de çevreden gelen balıkçılar

avcılık yapmaktadırlar. Araştırmanın materyalini adada ikamet eden ve su ürünleri kooperatifine üye olan

balıkçılar oluşturmaktadır. Bu amaçla S.S. Kaleköy, Uğurlu ve Yeni Bademli Su Ürünleri Koo

 

peratifi’ne

üye olan tekne sahibi balıkçılarla anket yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tekne boylarının 5

 

,00–

12,

 

00 metre arasında değiştiği ve tamamının motorlu teknelerden oluştuğu saptanmıştır. Balıkçıların

yaşları 28

 

–63 arasında olup hepsinin okur-yazar olduğu ve % 54,2’sinin ilköğretim, % 29,2’sinin lise ve

% 16,

 

7’sinin de üniversite mezunu oldukları bulunmuştur. Meslek tecrübelerinin % 38,4’lük en yüksek

oranla 11-

 

20 yıl arasında olduğu saptanmıştır. Balıkçılık yapanların % 54,2’si geçimini sadece

balıkçılıktan %

 

45,8’i ise balıkçılığı aile bütçesine katkı sağlamak için yaptıkları ifade edilmiştir.

Balıkçıların % 62,5’inin sosyal güvencesi ve %

 

91,7’sinin kendisine ait evinin bulunduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, incelenen bölge ada olduğundan belirli sıkıntılarının olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle

havanın kötü geçtiği dönemlerde ava çıkamadığı ve yakaladıkları balıkları pazarlamakta zorluk çektikleri

tespit edilmiştir.