"Gagauz Etnosu ve Gagauzyeri'nde Ekonomik-Toplumsal Yapının Gelişimi"


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi | TESAM ve Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, vol.12.Oturum, pp.96

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 12.Oturum
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

JEL CODES: F63,F52,F59,F02,N93,052

Gagauzes are people who lived mainly in the Bulgarian, Ukrainian and Thrace regions of the Balkan peninsula. With the 1800s a great immigration movement comes into Gagauzia. and this immigration activity somehow is lasted until the 1920s. First immigration was a large migration from the Varna and Kocabalkan regions (Dobruca and its surroundings) to Moldova-Gagauzia in the 1800s. After, it was continued. These immigrations were tragedy for Gagauzes people  And now, when we look where Gagauzes live so we are seeing that they are living in Moldova, in the Gagauzia Autonomous Region, in the region Odessaa Oblast (between Moldova border and Odessa (including Odessa)), in northern Bulgaria, in Greece (in Western Thrace, in Orestiadi region) and in Thrace region in Turkey. From a socio-ethnological point of view, we can say that those living in Greece, Bulgaria,  in Moldova and Ukraine, maintain and save the same common characteristics as language, community relations, and cultural similarities. However, it can be seen that their economic positions and economic development levels are weak. The causes of this weakness are politic fragmentation, social fragmentation, continuing of great immigration's effects in the modern century,  weakness of regional economies.  In this study, firstly the development of Gagauz ethnos and social relations/structure will be emphasized and then the economic structure and development of Gagauz society will be examined.

TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 96 | www.tesam.org.tr GAGAUZ ETNOSU VE GAGAUZYERİ’NDE EKONOMİK-TOPLUMSAL YAPININ GELİŞİMİ Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman BALKANLI (İstanbul üniversitesi) Özet Gagauzlar, esasen Balkan yarımadasının Bulgaristan bölgesinde, Ukrayna Bölgesinde ve Trakya bölgesinde yaşamış ve yaşamakta olan bir halktır. 1800’lü yıllarla birlikte büyük bir göç hareketi söz konusu olmuştur. İlk olarak, 1800’lerde yüksek nüfusa sahip oldukları Varna ve Kocabalkan bölgesinden (Dobruca ve çevresi) şimdiki Gagauzyeri’ne doğru büyük bir göç ortaya çıkmıştır. Ve yine, 1900’lerin başlarında da Trakya’dan Yunanistan’a doğru bir göç söz konusu olmuştur. Şu an itibariyle, baktığımızda, Gagauzlar, Gagauzya Özerk Bölgesi merkez olmak üzere, Moldova sınırı-Odessa arasındaki (Odessa dahil) bölgede, Kuzey Bulgaristan’da, Yunanistan’da (Batı Trakya’da) Orestiadi bölgesinde yaşamaktadırlar. Toplumsal kültür ve etnolojik olarak bakıldığında, halk katında gerek Yunanistan’da ve Bulgaristan’da yaşayanlar ve gerekse Moldova ve Ukrayna’da yaşayanlar, dil özellikleri, toplum ilişkileri ve kültürel benzeşmeler olarak aynı ortak özelliklerini korumakta ve sürdürmektedirler. Ancak, ekonomik yapı ve gelişmişlik olarak, toplumsal bölünmüşlüğün ve büyük bir göçü yaşamanın ve bölge ekonomilerinin zayıflığının etkisinde, bulundukları bölgelerde ekonomik (zenginlik) olarak tam kök salamadıkları ve dolayısıyla yüksek olmayan bir gelir kazanımı döngüsüne sahip oldukları görülür. Bu çalışmada, Gagauz toplumunun sosyo-ekonomik yapısı ve Gagauzya Otonom Bölgesinin ekonomisinin bölge ekonomisi içerisindeki yeri ve gelişimi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Gagauzlar, Bölgesel Ekonomiler, Ekonomik Gelişme, Toplum ve Ekonomi, Sosyo-Ekonomik Yapı