MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS’ İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ


TİMUR G., YARDIMCI R. E., ÜRKÜ Ç., ÇANAK Ö.

İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Dergisi, vol.26, no.2, pp.63-81, 2011 (Peer-Reviewed Journal)