Türkiye Kira Sertifikalarının Konvansiyonel Piyasalarla Uzun ve Kısa Dönemli İlişkisi


Ataş B., Hepşen A.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance), vol.89, no.1, pp.171-184, 2021 (Peer-Reviewed Journal)