Metalicity and Absolute Magnitude Calibrations for F-G Type Main-Sequence Stars


Çelebi M., Bilir S., Ak S., Ak T., Bostancı Güver Z. F., Yontan T.

Galaktik Astronomi Çalıştayı (Galactic Astronomy Workshop), İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2019, vol.1, pp.167-170

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.26650/pb/ps01.2021.001.019
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-170
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada, UBV fotometrisi için Güneş civarından seçilen tayfsal, fotometrik ve astrometrik verileri duyarlı belirlenmiş F ve G tayf türündeki anakol yıldızlarından fotometrik metal bolluğu ve mutlak parlaklık kalibrasyonları oluşturulmuştur. Kalibrasyon yıldızlarının seçiminde etkin sıcaklıkları 5300 < Teff < 7300 K, yüzey çekim ivmeleri log g ≥ 4 (cgs) ve renk indeksleri 0.3 < (B-V)0 < 0.8 kadir aralığındaki 504 F ve G tayf türünden anakol yıldızları kullanılmıştır. Yıldızların MV mutlak parlaklıklarının hesaplanmasında rölatif paralaks hataları σπ/π ≤ 0.01 olan Gaia DR2 verileri tercih edilmiştir. Yıldızların (U-B)0 ve (B-V)0 renk indekslerine duyarlı kalibrasyonların oluşturulmasında ikinci dereceden çok değişkenli denklem formunun kullanılması tercih edilmiştir. Oluşturulan metal bolluğu kalibrasyonu -2 < [Fe/H] < 0.5 dex ve mutlak parlaklık kalibrasyonu da 2.5 < MV < 6 kadir aralığındaki anakol yıldızları için geçerlidir. Her iki kalibrasyondan hesaplanan veriler ile orijinalleri arasındaki farklarının ortalamaları ve standart sapmaları, sırasıyla, ∆[Fe/H] = 0.00 ± 0.11 dex ve ∆MV = 0.00 ± 0.22 kadirdir. Literatürdeki diğer kalibrasyonlar ile karşılaştırıldığında bu çalışmadaki kalibrasyonların güncel metal bolluğu ve mutlak parlaklık değerlerinin daha duyarlı tayin edildiği gösterilmiştir.