Ambliyopili Hastalarda Maküler Ve Optik Disk Başı Vasküler Yoğunluğun Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi


Oğurel M. B., Aksu Ceylan N.

TOD 34. Yaz Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ􏰇:Pediatrik ampliyopili hastalarda􏰈􏰉􏰀􏰊 yaş􏰋 maküler ve optik disk başı vasküler yoğunluğun optik koherens tomografi anjiyografi􏰈OKT-A􏰋 ile değerlendirmesi ve ambliyopik olmayan gö􏰅le karşılaştırması amaçlanmıştır􏰆
YÖNTEM􏰇:Çalışmaya unilateral strabismik ve􏰌veya ani􏰅ometropik ambliyopili 􏰍􏰊 hastanın 􏰍􏰊 ambliyopik gö􏰅ü ile karşı taraf 􏰍􏰊 sağlıklı gö􏰅ü alındı􏰆 Sistemik veya nörolojik hastalığı􏰄 şaşılık dışında geçirilmiş oküler cerrahi öyküsü􏰄 şaşılık􏰄 ambliyopi􏰄 ametropi ve ani􏰅ometropi dışında oftalmolojik patolojisi bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı􏰆 Hastalara en iyi dü􏰅eltilmiş görme keskinliği􏰈EİDGK􏰋􏰄 biomikroskopik ve fundus muayenesini içeren tam oftalmolojik muayene yapıldı􏰆 
OKT-A ile foveal􏰄 parafoveal ve optik disk başı yü􏰅eyel vasküler pleksus yoğunluğu􏰈YVPY􏰋􏰈􏰎􏰋􏰄 derin vasküler pleksus yoğunluğu􏰈DVPY􏰋􏰈􏰎􏰋􏰄 koryokapiller vasküler yoğunluk 􏰈KVY􏰋􏰈􏰎􏰋􏰄 ganglion hücre kompleksi 􏰈GHK􏰋 parametreleri değerlendirildi􏰆 OKT-A ile ölçülen tüm parametreler ambliyopik gö􏰅ler ile sağlıklı gö􏰅ler arasında karşılaştırıldı􏰆

BULGULAR􏰇:Çalışmaya 􏰍􏰊 hastanın 􏰏􏰐 gö􏰅ü alındı􏰆 􏰑􏰀 hastada ani􏰅ometropik ambliyopi, 17 hastada strabismik ambliyopi mevcuttu􏰆 􏰑􏰑 kadın􏰄 􏰀􏰐 erkek hastanın ortalama yaşı 􏰀􏰑􏰆􏰒􏰓􏰍􏰆􏰑 yıl idi􏰆 Snellen EİDGK ambliyopili gö􏰅lerde 􏰁􏰆􏰔􏰏􏰓􏰁􏰆􏰑􏰀 iken sağlıklı gö􏰅lerde 􏰀􏰆􏰁􏰓􏰁􏰆􏰁 idi 􏰈P􏰉􏰁􏰄􏰁􏰁􏰀􏰋􏰆 Ambliyopik gö􏰅ler ile karşı taraf sağlıklı gö􏰅lerin OKT-A ile ölçülen maküler ve optik disk başı vasküler yoğunluğu ile GKH parametrelerinde anlamlı bir farklılık saptanmadı 􏰈p􏰕􏰁􏰆􏰁􏰔􏰋􏰆 Yine aynı şekilde ani􏰅ometropik ve strabismik ambliyopik gö􏰅ler karşılaştırıldığında da􏰖 OKT-A parametreleri arasında anlamlı fark saptanmadı 􏰈p􏰕􏰁􏰆􏰁􏰔􏰋􏰆

TARTIŞMA VE SONUÇ􏰇:Unilateral ambliyopide􏰄 hastaların ambliyopik gö􏰅leri ile sağlıklı gö􏰅leri karşılaştırıldığında􏰖 optik disk başı ve maküler vasküler yoğunluklarının farklı olmadığı ve ambliyopi tipindende (strabismik/anizometropik􏰋 etkilenmediği görülmüştür􏰆 Bu nedenle strabismik ve ani􏰅ometropik ambliyopili hastalarda aynı kapama tedavisine aynı etkide yanıt alınabileceği söylenebilir􏰆