Bir Online Anket Sistemi İçin Yol Haritası


Creative Commons License

Uğraş T., Ayvaz Reis Z. , Kartal Karataş E.

Akademik Bilişim 2011, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, pp.395-402

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.395-402

Abstract

Surveys are used in a wide variety of applications including academic research. A survey plays an important role in research that it has a positive effect on the success of research if it is created and used in a proper way. However it requires so much attention, effort, and time to create and use a survey, to prepare the data from that survey, to analyze the prepared data, and to report the analysis results as much as the research itself. Being able to carry out all of these processes in the electronic environments would be useful for the purpose of minimizing the effort and using the time effectively in the data collection and the data analysis processes of academic research. In the study, starting from this idea, a guide to develop a new online survey system has been offered in the light of inefficient and deficient applications of existing online survey systems. The guide has been structured along with the required documentation in parallel to the principles of software engineering. 

Akademik araştırmalar da dâhil olmak üzere oldukça geniş bir yelpazede kullanılan anketler, araştırmaların başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Bir başka deyişle, iyi hazırlanan ve uygulanan bir anketin, kullanıldığı çalışmanın başarısına olumlu etkisi olacaktır. Böyle önemli bir rolü olan anketlerin hazırlanması, uygulanması, elde edilen verilerin analiz edilmek üzere düzenlenmesi, düzenlenen verilerin analiz edilmesi, analiz sonuçlarının raporlanması gibi süreçler en az akademik çalışmanın kendisi kadar dikkat ve emek gerektiren, zaman alan süreçlerdir. Tüm bu süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesinin, akademik çalışmaların veri toplama ve analizi aşamasında daha az emek harcanması ve zamanı verimli kullanma açılarından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, bu noktadan yola çıkılarak kullanılmakta olan online anket sistemlerinin incelenmesi sonucunda belirlenen verimsiz uygulamalar ile eksikler doğrultusunda yeni bir online anket sisteminin gerçekleştirilmesi için bir yol haritası önerilmektedir. Önerilen yol haritası, yazılım mühendisliği ilkelerine uygun olarak belgelendirilerek sunulmaktadır.