Çağdaş Kur’ân Çalışmaları: Muhammed Şahrûr Örneği


Creative Commons License

A.A. Alrawashdeh Z. A.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.34, pp.115-138, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Birçok çağdaş araştırmacı modern yöntemlerden yararlanarak akıl-metin ilişkisini anlayabilmek için günümüzde Kur’ân üzerine dilbilimi, yapısalcılık ve semantik analiz gibi alanlarda faydalı çalışma ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra çeşitli yöntem ve usullerle dini metinleri anlamak için modern akımlar ortaya çıkmıştır. Bu alandaki araştırmacılardan biri olan Muhammed Şahrûr, 1990 yılında “Kitap ve Kur’ân: Çağdaş Okuma” başlıklı kitabını kaleme almıştır. 1994 yılında yayımlanan “Devlet ve Toplum”, 1996 yılında yayımlanan “İslam ve İman” ve 2001 yılında yayımlanan “İslam Fıkhında Yeni Asıllara Doğru” adlı eserler Şahrûr’un diğer bazı eserleridir. “Kur’ân Kıssalarını Çağdaş Okuma” adlı eser, 2010 yılında yeniden kaleme alınmıştır. Bütün bu çalışmalar Kur’ânî kavramların lafzî yapım metoduna dayanmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmalar modern sözlüklerden kavramların aslî yapılarına bakmak suretiyle Kur’ân’daki anlamlara ulaşma amacını taşımışlardır. Biz bu makalede, M. Şahrûr’un Kur’ân çalışmalarındaki düşüncelerinin bazı yönlerini ele alacağız.

Birçok çağdaş araştırmacı modern yöntemlerden yararlanarak akıl-metin ilişkisini anlayabilmek için günümüzde Kur’ân üzerine dilbilimi, yapısalcılık ve semantik analiz gibi alanlarda faydalı çalışma ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra çeşitli yöntem ve usullerle dini metinleri anlamak için modern akımlar ortaya çıkmıştır. Bu alandaki araştırmacılardan biri olan Muhammed Şahrûr, 1990 yılında “Kitap ve Kur’ân: Çağdaş Okuma” başlıklı kitabını kaleme almıştır. 1994 yılında yayımlanan “Devlet ve Toplum”, 1996 yılında yayımlanan “İslam ve İman” ve 2001 yılında yayımlanan “İslam Fıkhında Yeni Asıllara Doğru” adlı eserler Şahrûr’un diğer bazı eserleridir. “Kur’ân Kıssalarını Çağdaş Okuma” adlı eser, 2010 yılında yeniden kaleme alınmıştır. Bütün bu çalışmalar Kur’ânî kavramların lafzî yapım metoduna dayanmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmalar modern sözlüklerden kavramların aslî yapılarına bakmak suretiyle Kur’ân’daki anlamlara ulaşma amacını taşımışlardır. Biz bu makalede, M. Şahrûr’un Kur’ân çalışmalarındaki düşüncelerinin bazı yönlerini ele alacağız.