Analysis of the Relationship Between Credit Capacity of Turkish Banking System with Economic Growth


Saldanlı A. , Bektaş H. , Şeker M.

Alphanumeric Journal, vol.5, no.1, pp.37-44, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Alphanumeric Journal
  • Page Numbers: pp.37-44

Abstract

Bu çalışmada, Türk Bankacılık sisteminde 2002:Ç4 ile 2016:Ç2 dönemi için üçer aylık gözlem değerleri kullanılarak mevduatın krediye dönüş oranı ve iktisadi büyüme değişkenleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; geleneksel birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; incelenen serilerin birinci mertebenden durağan olduğu görülmüştür. Uygulanan Johansen eşbütünleşme testi ile iki seri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testi ile iktisadi büyümeden mevduatın krediye dönüş oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır.