Bölüm adı:(Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme:Prenatal Degerlendirmedeki Yeri).


Adaletli İ., Bayramoğlu Z.

in: Üriner Sistem Anomalilerinin PrenatalTanısı ve Postnatal Takibi - I. 1. Baskı. Ankara:Türkiye Klinikleri 2019., Ander AH Ziylan HO,Oktar T, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.23-30, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.23-30
  • Editors: Ander AH Ziylan HO,Oktar T, Editor

Abstract

Böbrek ve idrar yollarının konjenital anomalileri, çocuklarda önemli düzeyde morbidite oluşturmaktadır. Bu derlemede, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu, posterior üretral kapak, megasistis, multikistik displastik böbrek, polikistik böbrek ve kloaka anomalilerini içeren konjenital üriner sistem anormalliklerinin manyetik rezonans görüntüleme bulgularını sunduk. Bu derlemenin amacı, konjenital üriner sistem anomalilerinin antenatal tanısında magnetik rezonans görüntülemenin rolünü geniş bir literatür taraması ile sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme; fetüs; üriner kanal