Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu (Vergi Yargılaması Dahil)


Barlass T. İ. , Berk K. , Arat N., Kağıtçıoğlu M., Sayhan N. Ş. , Bardakcı M. A. , ...More

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara