Cemento-osseous Dysplasia: Case Series


Creative Commons License

Ertürk A. F., Yılmaz E. B., Göksel S., Özcan İ.

Selcuk Dental Journal, vol.6, no.4, pp.335-340, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.335-340
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Cemento-osseous dysplasia occurs when the trabecular bone structure is replaced with fibrous tissue. In this study, we aimed to evaluate the age, gender distribution of patients with cemento-osseous dysplasia and to examine the lesions according to their types and stages. In this case series, 17 patients who applied to our clinic for different reasons and 5 patients who presented with pain complaints in the region with cemento-osseous dysplasia were evaluated. If cemento-osseous dysplasia lesions are asymptomatic and there is no secondary infection, intervention should not be performed. Biopsy should be avoided as it can cause secondary infection in sclerotic and asymptomatic cementosserous dysplasia cases with low blood supply.

Semento-osseöz displazi, trabeküler kemik yapısının fibröz doku ile yer değiştirmesi sonucu oluşur. Bu çalışmada, semento-osseöz displazisi olan hastaların yaş, cinsiyet dağılımlarını değerlendirmeyi, lezyonu tipleri ve evrelerine göre incelemeyi amaçladık. Bu olgu serisinde farklı nedenlerle kliniğimize başvuran 17 hasta ile semento-osseöz displazi bulunan bölgede ağrı şikayetiyle başvuran 5 hasta değerlendirildi. Semento-osseöz displazi lezyonları asemptomatikse ve sekonder enfeksiyon yoksa müdahale edilmemelidir. Kanlanması az olan sklerotik ve asemptomatik sementoosseöz displazi vakalarında sekonder enfeksiyona neden olabileceğinden biyopsiden kaçınılmalıdır.