Platon’un Homeros Eleştirisi ve Homeros’un Platon Üzerindeki Etkisi


CLUZEAU F.

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.281-295

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.281-295
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Plato, when he wanted to ban Homer from the ideal polis around four centuries later after him, was sure that most Greeks who believed that “Homer has educated Hellas” would oppose himself. This education which was accepted without questioning since childhood was the basis of his criticism. Plato who confesses that he has felt love and reverence for Homer since his childhood both regards him as a threat to “just life” and has been charmed by his narrative device. The purpose of this paper is to show the influence of Homer’s narrative technique on Plato while he criticizes him in Politeia.

Key Words: “oral tradition”, “ring composition”, “turning point”, “truth”, “reconciliation”.

Homeros'tan yaklaşık olarak dört yüzyıl sonra Platon, onu ideal polis’ine sokmak istemediğinde, birçok kişinin “ozanın Hellas’ın öğretmeni” olduğunu söyleyerek kendisine karşı çıkacağından emindir. Platon’un Homeros’a yönelttiği eleştirinin temelinde çocukluktan başlayan ve sorgulanmadan kabul edilen Homeros eğitimi yer alır. Kendisi de ozana duyduğu sevgi ve hayranlıkla büyüdüğünü itiraf eden Platon, bir yandan onu “doğru” bir  yaşam için tehdit olarak görürken, bir yandan da onunla özdeşleşen sözlü anlatım tekniğinin etkisi altındadır. Bu bildiride, Platon’un özellikle Politeia adlı söyleşisinde vurgulanan Homeros eleştirisine karşın, edebi kurgusunda Homeros’un onun üzerindeki büyük etkisi ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: “sözlü gelenek”, “döngü kompozisyonu”, “dönüm noktası”, “gerçek”, “uzlaşma”.