Oral cerrahide Piezoelektrik kullanımı


BÜYÜKAKYÜZ H. N., Yazıcı M. E.

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, no.162, pp.50-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)