CCD UBV Photometric and Gaia Astrometric Study of Eight Open Clusters – ASCC 115, COLLINDER 421, NGC 6793, NGC 7031, NGC 7039, NGC 7086, ROSLUND 1 ve STOCK 21


Yontan T., Bilir S., Bostancı Güver Z. F., Ak T., Ak S., Güver T., ...More

Galaktik Astronomi Çalıştayı (Galactic Astronomy Workshop), İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2019, vol.1, pp.197-200

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.26650/pb/ps01.2021.001.025
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.197-200
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, sekiz açık kümenin CCD UBV fotometrik analizleri yapılarak, kümelerin renk artıkları, metal bolluğu, uzaklık ve yaşları elde edilmiştir. Kümeye üye yıldızları zemin yıldızlarından ayırmak ve kümelerin duyarlı astrofizik parametrelerini tayin etmek için Gaia DR2’den alınan öz hareket bileşenleri ve trigonometrik paralaks verileri kullanılmıştır. Yıldızların kümeye üyelik olasılıklarının hesaplanmasında, yıldızların fotometrik ve astrometrik verileri dikkate alınarak UPMASK kodu kullanılmıştır. Roslund 1 ve Stock 21 dışındaki kümelerin yıldız yoğunluk dağılımlarından kümelerin yapısal parametreleri hesaplanmıştır. Bağımsız fotometrik yöntemler ile hesaplanan renk artığı ve metal bollukları sabit tutularak, kümelerin uzaklık modülleri ve yaşları PARSEC eşyaş eğrilerinin renk-parlaklık diyagramlarına fit edilmesiyle eş zamanlı olarak elde edilmiştir. Gaia DR2 verileri kullanılarak, her bir kümenin ortalama öz hareket bileşenleri ve uzaklıkları hesaplanmıştır. Kümelerin eş-yaş eğrilerinden ve Gaia DR2’den elde edilen uzaklıkları birbiriyle uyumludur.