Dental Pulpa Kök Hücrelerinin İzolasyonu Koloni Oluşturma Yeteneği ve Kök Hücre İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma


SÜZERGÖZ F., Arzu Pınar E., SEPET E., BEKTAŞ M., YALMAN N., GÜROL A. O.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2008 (Peer-Reviewed Journal)