Selection of a Residential Construction Site Using Geographic Information System Based AHP Rating Model


COŞKUN S. S.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.530-540, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

An appropriate site selection is one of the most crucial decisions need to be fulfilled by project development team in the preliminary phase of construction projects. In this study, 6 potential sites for a residential construction were ranked in Pendik district of İstanbul. An AHP Rating model was applied to obtain rankings with respect to Total Floor Area, Market Value, Environmental Position and Legal Status criteria. Data of each alternative were collected from national Geographic Information System for every criterion. According to results, “Environmental Position” is found to be the most important criterion in serving the goal as well as “Comfort” is found to be the most important sub-criterion within Environmental Position. Thanks to the applied model, it was taught that the firm was able to ensure the long-term customer benefits and gained a remarkable competitive advantage.

Uygun bir arsa yeri seçimi inşaat projelerinin başlangıç aşamasında proje geliştirme ekibi tarafından verilmesi gereken en önemli kararlardan biridir. Bu çalışmada, bir konut inşaatı için İstanbul’un Pendik bölgesinde bulunan 6 potansiyel arsa sıralanmıştır. Bir AHP Dereceleme modeli uygulanarak Toplam İnşaat Alanı, Pazar Değeri, Çevresel Pozisyon ve Yasal Durum ölçütlerine göre sıralamalar elde edilmiştir. Bütün ölçütler için her bir alternatife ait veriler ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminden toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, “Çevresel Pozisyonun” amaca hizmet etmede en önemli ölçüt olduğu ve bunun yanında “Konforun” Çevresel Pozisyon ölçütünün içindeki en önemli alt ölçüt olduğu bulunmuştur. Uygulanan model sayesinde firmanın uzun vadeli müşteri yararını gözetebileceği ve böylece önemli bir rekabet avantajı kazanacağı düşünülmüştür.