Covid-19 Pandemisi Sürecinde Endokrin Cerrahisinin Dinamikleri


Creative Commons License

Atalay H. B., Doylu A., Günay M., İşcan A. Y., Sormaz İ. C., Aksakal N., ...More

10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 March 2021, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Covid-19 pandemi sürecinin endokrin cerrahi endikasyonları ve uygulanan cerrahi girişimlerin

oranları üzerine etkisinin incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahi Biriminde

2019 ve 2020’de endokrin cerrahisi verileri retrospektif olarak incelendi. Pandemi dönemi Türkiye’de

pandeminin dönemsel boyutuyla ilgili olarak dört faza sınıflandı; Faz1( 1 Ocak-15 Mart 2020), Faz

II(16 Mart-15 Haziran 2020), FazIII(16 haziran-30 Eylül 2020), Faz IV(1 ekim-31 Aralık 2020). Faz II

ve Faz IV pandemi hızındaki artış nedeniyle hastane olanaklarının Covid-19 hastalarına yönlendirilidiği

dönemlerdi. Endokrin cerrahi endikasyonları ve uygulanan cerrahi girişimlerin yıllık total endokrin

cerrahiye oranı 2019 ve 2020 yılları arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: 2019’da toplam 388 olan girişim sayısı 2020’de toplam 291 olarak saptandı. Tiroid cerrahisi/

total girişim oranları bakımından iki yıl arasında anlamlı fark saptanmadı (%81 vs %86,p=0.07).

2020’de hiperparatiroidi nedeniyle paratiroidektomi/total girişim oranı 2019’a göre anlamlı olarak daha

düşük bulundu (%8.6 vs %14,p=0.02). Adrenal cerrahi/total girişim oranları 2019 ve 2020 de sırasıyla

%5 ve %4 bulundu(p=0.5). 2019 ve 2020 yılları karşılaştırıldığında, 2020’de faz II ve Faz IV’deki

cerrahi girişim sayısının yıllık total sayıya oranının anlamlı olarak azaldığı saptandı (p=0.001). Pandemi

sürecinde FazII-FazIV arasındaki sürede selim nodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hasta/total girişim

oranı 2019’a göre anlamlı olarak daha düşük bulundu(p=0.04). Ancak 2020 yılı Faz 3’de uygulanan

cerrahi girişimin yıllık total girişim sayısına oranı 2019 yılı Faz 3’deki aynı orana göre anlamlı olarak

daha yüksekti (p=0.001). 2020’ de Faz II ve IV’de tiroid kanseri nedeniyle girişim/total girişim oranı

2019’a göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.001).2020 yılında total tiroid kanseri nedeniyle

girişim/total girişim oranı 2019’a oranla anlamlı olarak daha yüsekti (p=0.004).

Sonuç: Pandemi sürecinde bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında selim nodüler guatr ve hiperparatiroidi

tanısı ile uygulanan cerrahi girişimlerin yıllık toplam girişimlere göre oranı anlamlı olarak azalırken,

tiroid kanseri tanısı ile uygulanan cerrahi girişimlerin yıllık toplam girişimlere göre oranı anlamlı olarak

artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, endokrin cerrahi, pandemi