Üç Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin İn-Situ (RAT) Kemik Defektlerinde, İyileşme Üzerine Olan Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi


Aybar B., Uysal F., Kocaelli H., Fırat R. D., Bilgiç M. B., Özyuvacı H., ...More

Oral Cerrahi Derneği V. Bilimsel Kongresi , Antalya, Turkey, 24 - 29 May 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes