Lisans Düzeyinde Çeviri Eğitiminde Teknoloji Eğitiminin Yeri/The Place of Technology Education Within Undergraduate Degree Programs on Translation


Creative Commons License

CANIM ALKAN S.

İ.Ü. Çevibilim Dergisi, no.7, pp.127-147, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: İ.Ü. Çevibilim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.127-147
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The advances in information technologies have also changed the working environment in translation market. The number and variety of translation technologies have expanded. The translation market expects translators to be agents that quickly adapt to available translation technologies and have up to date information on advances in the area. Academic translation education institutions have a fundamental role in realizing that expectation. It is important that the institutions take current conditions of the translation market into account when preparing their curricula. However, we have observed that in the translation studies literature, there is no consensus on how to actualize this expectation and how to incorporate technology education into translation education. On the other hand, the translation market also contributes to the discussion in the translation studies literature with its own perspective and discourse. In this study, our aim was to answer the question of how to incorporate technology education into translation education by utilizing the data from both the literature and our observations during the Information Technologies in Translation course that is offered at Istanbul University, Department of English Translation and Interpreting.

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler çeviri dünyasındaki işleyişi etkilemektedir. Çeviri uygulamasında başvurulan teknolojiler değişmekte ve çeşitlenmektedir. Teknoloji değişmeye devam ederken, çeviri piyasasının çevirmenlerden beklentisi çeviri uygulamasında başvurulan teknolojilere kısa sürede uyum sağlayabilen ve bu alandaki güncel gelişmeleri takip eden eyleyenler olmalarıdır. Bunun gerçekleştirilmesinde, akademik çeviri eğitimi kurumlarına önemli bir görev düşmektedir. Kurumların, müfredatlarını
düzenlerken çeviri piyasasının güncel koşullarını dikkate alması önemlidir. Ancak bunun nasıl yapılacağı ve teknoloji eğitiminin çeviri eğitimine nasıl dahil edileceği konusunda çeviribilim literatüründe henüz fikir birliğinin oluşmadığını gözlemledik. Bir tarafta literatürde bu konuya ilişkin tartışma devam ederken çeviri piyasası da kendi bakış açısı ve söylemiyle bu tartışmaya katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada hem literatürden hem de İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda asistanlığını yaptığım Çeviride Bilgi Teknolojileri dersindeki gözlemlerimizden elde ettiğimiz verilerden hareketle çeviri eğitimine teknoloji eğitiminin nasıl dahil edileceği sorusuna cevap vermeye çalıştık.