Kolorektal Kanser Hastalarında UGT1A1*28 Gen Polimorfizmi ve İrinotekan Toksisitesinin Araştırılması


YÖRÜKER E. E. , ŞEN F. , Keskin S., AYKAN N. F. , DALAY M. N.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Turkey, 29 October - 01 November 2013, pp.196-197

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196-197