Mitinglerde Siyasal Retoriğin Kullanımı: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri


ZEYBEK B.

Intermedia International e-Journal, no.12, pp.191-203, 2020 (Peer-Reviewed Journal)