Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi


Yıldırım B. F. , Demirci E.

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.259-285, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.259-285
  • Editors: Dr. Şahin KARABULUT, Editor

Abstract

İslami Bankacılık, uluslararası finans sistemi içerisinde her geçen gün önemini arttırmakta ve hızlı büyüme trendini yakalayan bir sektör haline gelmiştir. İslami bankacılık küresel finans sisteminin önemli bir tamamlayıcı parçası olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İslami bankalarda risk yönetimi konvansiyonel bankalar ile benzer özellikler gösterse de karşılaştıkları riskler farklılık göstermektedir. Bu riskler kredi riski, operasyonel risk, likidite riski ve piyasa riskli olarak sıralanabilir. Bu risklere, hem makroekonomik hem bankaların kendilerine özgü faktörleri etkili olmaktadır. İslami bankaların farklı finansal işlemleri ve yükümlülük yapıları ve şeriat ilkelerine uymalarından dolayı taşıdıkları riskleri yönetmeleri zaman zaman daha da zorlaştırmaktadır. Dünya’da global ölçekte faaliyet gösteren İslami bankalar ülkelerin taşıdığı ekonomik risklere yönelik olarak geliştirdikleri modeller ile bankacılık sektöründe daha fazla etkin olmaya çalışmaktadır. İslami bankalar, müşterilerine yönelik sundukları farklı enstrümanlarla taşıdıkları riskleri kontrol etmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, Türkiye de İslami bankacılık açısından karşılaşılan riskler ve riskler karşısında alınan tedbirler ve buna bağlı olarak geliştirilen çözüm önerileri incelenmiştir. Bunun yanı sıra İslami bankacılık gelişen konvansiyonel bankacılıkla olan rekabetinde etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır. Bu alanda rekabet eden katılım bankalarının performansları değerlendirilmiştir. Özellikle uzman görüşlerine dayalı olarak finansal oranlarından yaralanarak performans değerlendirilmiştir. Dünyada büyük bir ivme ile yükselen İslami bankacılık henüz var olan potansiyeline ulaşamamış bu durum birçok ülke tarafından fark edilerek yeni düzenlemelerle bu alanda rekabet avantajını da arttırmaya başlamışlardır.