Peace Journalism in The Context of Press Ethic Codes


Creative Commons License

Arvas İ. S.

II. International Symposium of Educational Sciences and Social Sciences, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, vol.1, pp.627-635

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.627-635
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

This study was conducted based on the idea that existing ethical codes do not adequately encourage peace journalism. In this context, the sources related to peace journalism have been screened and the principles that are expected to be included in the new journalism concept that is necessary for the practice of peace journalism are listed. Following this ranking, a literature review on the current professional codes of ethics was made and the existing ethic codes were compared with the new journalism understanding. As a result of this comparative literature review, it was found that existing codes of ethics in the field of press did not adequately encourage peace journalism. To contribute to the literature of peace journalism that has a background of nearly twenty years and to emphasize the inadequacy of professional codes of ethics, which are thought to not be reflecting the requirements of the era, regarding peace journalism, are among the main purposes of this study. In the conclusion part of the study, the data obtained as a result of the comparative literature review were interpreted and recommendations were given about what the new professional ethic codes required by peace journalism should include.

Bu çalışma, mevcut etik kodların barış gazeteciliğini yeterince teşvik etmediği düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Bu doğrultuda barış gazeteciliği konulu kaynaklar taranmış ve barış gazeteciliği pratiği için gerekli olan yeni habercilik anlayışının içerisinde yer alması beklenen ilkeler sıralanmıştır. Bu sıralamanın akabinde mevut mesleki etik kodlarla ilgili bir kaynak taraması yapılarak, yeni habercilik anlayışı ile mevcut etik kodlar karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu karşılaştırmalı kaynak taraması sonucunda basın alanında var olan mevcut meslek etik kodlarının barış gazeteciliğini yeterince teşvik etmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağı yukarı yirmi yıllık bir alt yapıya sahip olan barış gazeteciliği literatürüne katkıda bulunmak ve çağın gerekliliklerini yansıtmadığı düşünülen mesleki etik kodların barış gazeteciliği karşısındaki yetersizliğini vurgulamak bu çalışmanın temel amaçlarındandır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise; gerçekleştirilen karşılaştırmalı kaynak taraması sonucu elde edilen veriler yorumlanarak, barış gazeteciliğinin gerektirdiği yeni mesleki etik kodların neler içermesi gerektiği konusunda öneriler yer almaktadır.