Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Temelinde Beyan ve Kaynakta Kesinti Sorunu


Gökçay Ş. E.

Legal Mali Hukuk dergisi, vol.16, no.191, pp.3045-3068, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 191
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Legal Mali Hukuk dergisi
  • Page Numbers: pp.3045-3068

Abstract

Çalışmada amaçlanan birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda ortaya çıkan vergisel sorun temelinde vergilendirmede etkinlik ve adaletin sıkça çeliştiği dolaylı ve dolaysız beyan usullerini ücret gelirleri temelinde incelemektir. Matrah tespitinde beyan usulünün vergi sistemlerinde egemen olma nedenleri ortaya konulduktan sonra kişisel beyan ve kaynakta kesinti usullerine yönelik üstün ve zayıf yönler ortaya konulmakta, Türk gelir vergisi sistemindeki işleyiş ele alınmakta ve birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi somut olayı ışığında tartışmaya açılmaktadır. Çalışmada ulaşılan esas sonuç ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde kaynaktan kesinti usulünün egemen olmasının vergilendirmede etkinliği sağlamakla birlikte mükellefin vergi idaresi ile ilişkilerini, vergi mevzuatı birikimini, vergi bilincini ve dolayısı ile vergi ödevini yerine getirmede becerilerini zayıflattığı yönündedir.