Benign Sementoblastoma with Radiological Findings: Case Series


Creative Commons License

Cin L., Özcan İ., Taşyapan S. A., Yelken Kendirci M., Atapek M. M., Ertürk A. F.

TDB(Türk Diş Hekimleri Birliği) 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.307

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.307
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Benign cementoblastoma is a rare, slow-growing pattern of cement and cement-like tissue, usually associated with permanent teeth, the origin of the ectomesenchyme lesion. It is frequently seen in male patients and usually in the 12-65 age range. The most affected area is the premolar and first molar tooth region of the mandible. On radiography, it is seen as a lesion with prominent, hyperdense content, hypodense limited, resorption at the root of the tooth. The aim of this presentation is to evaluate the clinical and radiographic features of various benign cementoblastoma cases. Case Reports: Clinical and radiographic examination of three patients, aged 20, 21 and 31 years, who applied to İstanbul University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, were performed. The clinical complaints were swelling, pain, and asymmetry in patients with benign cementoblastomas of various sizes. All of the cases were located in premolar-molar region and incisional and excisional biopsies were performed. Histopathological examination revealed benign cementoblastoma. Results: Patients were referred to İstanbul University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery for their treatment.

Amaç: Benign sementoblastoma,sement ve sement benzeri dokudan oluşan, nadir görülen, yavaş büyüme paternine sahip, genellikle daimi dişlerle birlikte görülen, ektomezenşimal kökenli lezyondur. Sıklıkla erkek hastalarda ve genellikle 12-65 yaş aralığında görülmektedir. En çok etkilenen bölge mandibula premolar ve birinci molar diş bölgesidir. Radyografide sınırları belirgin, hiperdensiçerikli, hipodenssınırlı, diş kökünde rezorpsiyona yol açan lezyon olarak görülmektedir. Bu sunumun amacı çeşitli benign sementoblastom vakalarının klinik ve radyografik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Olgu Sunumları: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na başvuran yaşları 20, 21 ve 31 olan iki erkek bir kadın olmak üzere üç hastanın klinik ve radyografik muayenesi yapıldı. Çeşitli boyutlarda benign sementoblastoma tespit edilen bu olgularda klinik şikayetler şişlik, ağrı ve asimetriydi. Olguların hepsi mandibula premolar-molar bölgede yerleşim göstermekte olup lezyonlara insizyonel ve eksizyonel biyopsi yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu benign sementoblastoma tanısı konuldu. Sonuç: Hastalar tedavileri için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na yönlendirildi.