Dış Borçlanmanın İktisat Teorisindeki Yeri ve Makro Ekonomik Etkileri(Theoretical Aspects of External Debt and It's Macro economic Effects)


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi-2017, Constanta, Romania, 6 - 13 September 2017, pp.379-390

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Constanta
  • Country: Romania
  • Page Numbers: pp.379-390
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In the theory of economics, thema of the state's borrowing, from the Physiocrats to the neoliberal economics and to the Keynesian economy, for all economic schools, became a topic of interest. Both the developed and the emerging economies, in order to close budget deficits, to turn their domestic debts to external debts or make new investments external debts are affecting from economic growth to  overall prices, balance of payments. This affects the balance of the economy, causing it to move to another equilibrium. In this context, in this suduy, we examine the macroeconomic effects of foreign borrowing and the view of economics schools on external borrowing.

Key Words: External debt, public debt, economic growth, inflation, balance of payments.

Devletin borçlanması konusu iktisat teorisinde Fizyokratlardan neoliberal iktisatçılara ve Keynes iktisadına, bütün iktisat okullarının ilgisini çeken bir konu olmuştur. Gerek gelişmiş ekonomilerin ve gerekse gelişmekte olan ekonomilerin bütçe açıklarını kapatmak için, iç borçlarını çevirmek için ya da yeni yatırımlar yapmak için gerçekleştirdikleri dış borçlanmalar, ekonomik büyümeden, fiyatlar genel düzeyine, ödemeler dengesine etki yapmaktadır. Bu etkileyiş ise ekonomide dengenin değişmesini, bir diğer denge durumuna taşınmaya neden olmaktadır. İşte bu bağlamda bu çalışmamızda, dış borçlanma konusuna iktisat okullarının bakışı ve dış borçlanmanın makro ekonomik etkileri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Dış borç, Kamu borcu, ekonomik büyüme, enflasyon,ödemeler dengesi