Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi


Çelik B., Konuk Ç., Canım S.

İÜ Çeviribilim Dergisi, vol.16, pp.15-36, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Küreselleşme ile birlikte teknoloji dünyasının ürünleri ve hizmetleri dünyanın her yerinde ulaşılabilir hale gelmiştir. Yerelleştirme, bu ürün ve hizmetleri farklı pazarlara sunmak için uygulanan işlemlerden biridir. İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından sonra daha görünür hala gelen yerelleştirme, çeşitli akademik alanların çalışmalarına konu olmaya başlamıştır. Çeviribilim bu alanlardan biri olmuştur. Çeviri şirketlerinde zaten bir hizmet olarak verilen yerelleştirme, zamanla çeviribilim alanındaki araştırmalarda görünür olmuş ve araştırmacılar yerelleştirmeye çeviribilim perspektifinden yaklaşmışlardır. Yerelleştirmenin çeviribilim açısından ne anlama geldiği ve güncel gelişmeleri takip eden yerelleştirme türleri, akademik çalışmaların içeriğini oluşturmuştur. Günümüzde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca bir meslek olarak da kabul edilen yerelleştirme, birçok çeviri veya yerelleştirme sektöründe hizmetlerimiz sekmesinde yer alarak yaygın bir hizmet olarak verilmeye devam etmektedir. Yerelleştirmenin akademi ve sektörün ortak alanlarından biri olduğu söylenebilir. Bu çalışmada öncelikle akademide yer alan ulusal çalışmalar incelenerek yerelleştirme tanımı üzerine değerlendirmeler ve araştırmacıların kabul ettikleri yerelleştirme alt türleri derlenmiştir. Yerelleştirmenin tanımını ve özelliklerini belirginleştirmek amacıyla yerelleştirme ve çeviri ilişkisine de içerikte yer verilmiştir. Yerelleştirme sektörünün yerelleştirme tanımımı değerlendirmek amacıyla ise sınırlılıklarımız kapsamında belirlediğimiz bu hizmeti veren web sitelerindeki tanımlar sütun grafikleri şeklinde verilerek sayısal verilerle sunulmaya çalışılmıştır. İnceleme neticesine bu web sitelerinde verilen yerelleştirme tanımlarındaki bazı kavramların akademide yer alan kavramlarla aynı ya da benzer olduğu ancak sektörün farklı kavramlara yer vererek çeşitlilik sunduğu tespit edilmiştir. Yerelleştirme hizmeti veren web sitelerindeki tanımların içerdiği kavram çeşitliliğinin, sektörün çeviri algısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte incelememiz doğrultusunda sektörün sunduğu yerelleştirme alt türlerinin de akademiye kıyasla değişlik gösterdiği tespit edilmiştir.