International E-Learning As An Emerging Cultural Diplomacy Practice


GÖKSU N. F., YAVAŞGEL E., MENGÜ S., KARADOĞAN DORUK S.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.1-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Prag
  • Country: Czech Republic
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract (International E-Learning As An Emerging Cultural Diplomacy Practice)

With the rise of new technologies, e-learning programmes are even more attractive for people who want to improve themselves. They are mostly preferred since they bring an end to many limitations such as time, place, and financial barriers. Thanks to this emerging education type, options regarding the countries one wants to get a good education from are also various as it is easier to find out that high-quality education is not limited to 3-4 certain countries.

Cultural diplomacy is one of the main areas countries function to gain more soft power. It is an important part of diplomacy that needs to be studied in detail and planned ahead as it gives not only short term but also long term results. International e-learning is to be included in cultural diplomacy techniques as it is closely related to country image and branding. This paper aims to analyze international e-learning programmes within the framework of cultural diplomacy. After a brief literature review on e-learning programmes and cultural diplomacy, the relationship of these two terms is to be analyzed to be able to present a road map on what should and should not be done to gain soft power via high-quality e-learning education.

Key Word: E-learning, Culture, Cultural diplomacy, Soft power, Country image

Özet ( Gelişen Bir Kültürel Diplomasi Uygulaması Olarak Uluslararası E-Öğrenme)

Yeni teknolojilerin ortaya çıkışıyla birlikte, e-öğrenme programları, kendilerini geliştirmek isteyen kişiler için daha da çekici hale gelmiştir. Bu tür programlar, zaman, yer ve parasal engeller gibi birçok sınırlılığa son verdiği için genel olarak tercih edilmektedir. Gelişen bu eğitim türüne bağlı olarak, iyi eğitim alınabilecek ülkelere yönelik seçenekler de fazlalaşmış ve yüksek kalitede eğitim alabilmek artık belirli 3-4 ülke ile sınırlı olmaktan çıkmıştır.

Kültürel diplomasi, ülkelerin yumuşak güç elde etmek için faaliyet gösterdiği belli başlı alanlardan biridir. Kültürel diplomasi, yalnızca kısa vadeli değil, uzun vadeli de sonuçları da olduğu için ayrıntılı olarak çalışılması ve geleceğe yönelik olarak planlanması gereken önemli alanlardan biridir.  Uluslar arası e-öğrenmenin ülke imajı ve marka ile olan yakın ilişkisi nedeniyle kültürel diplomasi tekniklerine dahil edilmesi gerekir. Bu makalenin amacı, kültürel diplomasi çerçevesindeki uluslararası e-öğrenme faaliyetlerinin analiz edilmesidir. Öncelikle E-öğrenme programları ve kültürel diplomasiye yönelik kısa bir literatür taraması yapılacak, ardından, yüksek kaliteli e-öğrenme yoluyla yumuşak güç kazanmak üzere ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğine dair bir yol haritası sunmak üzere bu iki kavram arasındaki ilişki incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: E- Öğrenme, Kültür, Kültürel Diplomasi, Yumuşak Güç, Ülke İmajı