GRİ İLİŞKİSEL TEMELLİ TOPSIS YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE TEDARİKÇİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ


Creative Commons License

Kabadayı N., Çırpın B. K.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.767-788, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Günümüzde karmaşıklaşan tedarik zinciri yapılarıyla birlikte tedarikçi ilişkileri tedarik zinciri için stratejik öneme sahip bir süreç haline gelmiştir. Tedarik zincirinde rekabet avantajı kazanabilmek için tedarikçiler ile uzun süreli ve sağlam ilişkilerin kurulması önemlidir. Ayrıca tedarikçilerin firmanın tedarik zinciri stratejilerine uygun operasyonel faaliyetlerde bulunmaları ve gerekli kriterlere sahip olmaları önemlidir. Tedarik zincirinde gerçekleştirilen faaliyetlerin başarısı tedarik zincirinde yer alan bağımsız firmaların ortak amaçlar etrafında birleşerek faaliyet göstermesine bağlıdır. Tedarik zincirinde yer alan firmalarda yaşanacak problemler zincir içerisindeki faaliyetlerin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle tedarikçi seçiminde firmaların tedarikçi firmalardan kaynaklanabilecek risk faktörlerini göz önünde bulundurması önemlidir. Bu çalışmada tedarikçi seçimi ve risk değerlendirilmesi probleminin çözümü için bir model önerilmiştir. Problemin çözümü için belirsizlik durumunda karar problemlerinin çözülmesinde etkin sonuç veren Gri ilişkisel temelli TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin ilgili problemin çözümündeki performansını gözlemlemek amacıyla çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının tedarikçi seçim süreci ele alınmıştır. 

Günümüzde karmaşıklaşan tedarik zinciri yapılarıyla birlikte tedarikçi ilişkileri tedarik zinciri için stratejik öneme sahip bir süreç haline gelmiştir. Tedarik zincirinde rekabet avantajı kazanabilmek için tedarikçiler ile uzun süreli ve sağlam ilişkilerin kurulması önemlidir. Ayrıca tedarikçilerin firmanın tedarik zinciri stratejilerine uygun operasyonel faaliyetlerde bulunmaları ve gerekli kriterlere sahip olmaları önemlidir. Tedarik zincirinde gerçekleştirilen faaliyetlerin başarısı tedarik zincirinde yer alan bağımsız firmaların ortak amaçlar etrafında birleşerek faaliyet göstermesine bağlıdır. Tedarik zincirinde yer alan firmalarda yaşanacak problemler zincir içerisindeki faaliyetlerin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle tedarikçi seçiminde firmaların tedarikçi firmalardan kaynaklanabilecek risk faktörlerini göz önünde bulundurması önemlidir. Bu çalışmada tedarikçi seçimi ve risk değerlendirilmesi probleminin çözümü için bir model önerilmiştir. Problemin çözümü için belirsizlik durumunda karar problemlerinin çözülmesinde etkin sonuç veren Gri ilişkisel temelli TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin ilgili problemin çözümündeki performansını gözlemlemek amacıyla çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının tedarikçi seçim süreci ele alınmıştır.