Lojistik Hizmeti Veren İşletme'nin Acentesi üzerinden aldığı yük(eşya) taşıma sürecinde, meydana gelen kayıp sebebiyle meydana gelen zararlarda Yargıtay İçtihatlari doğrultusunda tam tazminat sorumluluğu (CMR Md.29)


Deligönül B.

T.C. Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (2020/291), pp.9, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: İstanbul