Dijital İletişim Ortamlarındaki Yazım Yanlışlarının Okuyucular Tarafından Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir İnceleme


Kaya Erdem B., Gül Ünlü D.

Global Media Journal TR Edition, vol.9, no.17, pp.250-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 17
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Global Media Journal TR Edition
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.250-264
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Dijital iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla, bireyler dijital iletişim ortamlarında daha fazla yer almaya başlamış ve bu durum bireylerin çeşitli yazılı dijital iletişim süreçlerine katılmalarını da arttırmıştır. Bireylerin birbirlerine hızlı bir biçimde, yazılı iletiler gönderme imkanını elde etmeleri, geleneksel yazı dilinin kullanım biçimlerindeki değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu değişim, bir yandan bireye kendisini birden farklı biçimde ifade edebileceği bir çeşitlilik sunarken diğer yandan da yazı dilini günlük konuşma diline yakınlaştırmış ve kullanıcılar tarafından birçok yazım kuralı da göz ardı edilmeye başlanmıştır. Dijital ortamlarda kullanılan yazı dilinin bu değişimi, bireylerin birbirlerine hızlı bir biçimde yanıt vermelerini sağlayıp, etkileşimlerini arttırmakla birlikte, dijital iletişim araçlarının kullanımından kaynaklanan (hızlı yazma, klavye hatası yapma gibi) birçok yazım yanlışına da yol açabilmekte ve söz konusu yanlış ifadeler okuyucular üzerinde olumsuz bir algıya neden olabilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin yanlış, eksik ya da anlaşılmayan ifadeler içeren dijital metinlerle karşılaşmaları durumunda nasıl tepki verdiklerinin, metne ilişkin hangi yanlış ya da eksik yazım biçiminin bireyi daha çok tepkide bulunmaya ittiğinin ve okuyucunun metni yazanın kimliği hakkında nasıl değerlendirmelerde bulunduğunun bütünlüklü bir biçimde açıklanabilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirilen derleme çalışması kapsamında, bireylerin farklı sosyal medya ortamlarında karşılaştıkları ve hatalı, eksik, anlaşılmayan ya da anlatım bozukluğu içeren çeşitli içeriklere sahip metinleri değerlendirme biçimlerindeki eğilimler ve farklılaşmalar ele alınmaktadır.