Total kaça Artroplastisinde akut alt ekstremite uzama miktarının femoral ve siyatik sinir üzerine etkisinin intraoperatif nöromonitörizasyon eşliğinde değerlendirilmesi


Bayram S., Akgül T., Kendirci A. Ş., Özmen E., Demirel M., Kılıçoğlu Ö. İ.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.25-26

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-26
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Total kalça artroplasti cerrahisinde sinir yaralanması nadir görülmekle birlikte gerçekleşmesi durumunda sonucu olumsuz etkilemektedir. Sinir hasarı etiyolojilerinden en önemlisi alt ekstremitenin akut uzamasıdır. Amacımız total kalça artroplastisinde uzama miktarının nöral yapılar üzerine etkisini araştırmak ve uzama miktarı ile hastaların boy ve femur uzunluğu arasındaki ilişkiyi incelemektir.