The Effect Of The Domestic Debt On The Financial Development:A Case Study For Turkey


Altaylıgil Y. B. , Akkay R. C.

International Journal of Economics and Finance, no.5, pp.64-74, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5539/ijef.v5n5p64
  • Journal Name: International Journal of Economics and Finance
  • Journal Indexes: IBZ Online, Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.64-74

Abstract

 

The aim of the study is to investigate the relationship between domestic debt and financial development for the Turkish economy between 2002Q1-2012Q2. The previous panel data studies for developing countries suggest two main approaches. One view asserts a positive relationship between them while the other view asserts a negative relationship. Our results which are based on time-series analysis support the second view which advocates the negative relationship between domestic indebtedness and financial development. On the other hand we criticize the generalization of the results provided by other studies. According to our view each country may have different responses against the changes in domestic debt due to its own specific economic and financial condition.

 

 

Çalışmamızın amacı Türkiye ekonomisi için 2002-1.çeyrek-2012-2.çeyrek döneminde iç borçlanmanın finansal gelişme ile olan ilişkisini incelemektir. Gelişmekte olan ülkeler için yapılmış daha önceki panel veri çalışmaları iki yaklaşım çevresinde toplanmaktadır. İlk yaklaşım iç borçlanma ve finansal gelişme arasında pozitif, diger yaklaşım ise negatif bir ilişki olduğunu iddia etmektedir. Zaman serisi analizine dayanan çalışmamız iç borçlanma ile finansal gelişme arasındaki negatif ilişkiyi savunan ikinci yaklaşımı desteklemektedir. Buna karşılık çalışmamız varolan literatürü elde edilen sonuçların genelleştirilmesi anlamında eleştirmektedir. Bizim görüşümüze gore her ülkenin finansal gelişmesi iç borçlanmadaki değişimlere kendi ekonomik ve finansal özellikleri çerçevesinde farklı tepkiler vermektedir.