Salgın Hastalıklardan Kaynaklanan Krizlerin Turizm Sektörüne Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi


Muğan Ertuğral S., Gedik Arslan S.

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 8 - 10 May 2020, pp.102-103

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kyyiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.102-103
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Turizm, tüm dünyada ulusların yaşamında ekonomik, toplumsal, kültürel ve uluslararası ilişkileri de kapsayan boyutta çok önemli bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. Özellikle ekonomik ve sosyal boyutu ülkeler için ekonomik kalkınmanın sağlanmasında temel teşkil etmektedir. Turizm, gelir ve döviz sağlayıcı kaynak olarak kabul edilen ve hızla büyüyen bir endüstri olarak önem arz etmektedir. Ancak, ulusal ve uluslararası krizlerin sonucunda çok büyük olumsuz ekonomik etkiler de söz konusu olmaktadır. Özellikle önceden tahmini mümkün olmayan olaylar yani krizlerin ortaya çıkmasıyla kısa süre içinde ve ani etkilerin en çok etkilediği sektör ise, hizmetler sektörünün geneli dahilinde turizm sektörünü etkilemektedir. Dünya ekonomisini etkileyen krizler; siyasi, ekonomik, teknolojik, ekolojik, doğal afetler ve geniş yayılımlı salgın hastalıklar gibi sebeplerle oluşan ön göremediğimiz olaylar turizm sektörünü de etkilemektedir. Turizm endüstrisinin olumlu gelişimi kriz olarak adlandırdığımız olumsuz olaylar nedeniyle giderek tehdit altında kalmaktadır. Bu tür olayların yakın geçmişte, geniş etkili ekonomik sonuçları söz konusu olmuştur. Özellikle dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar olarak adlandırılan pandemi, turizm sektöründe ekonomik kayıplara sebep olan önemli bir kriz olarak yer almaktadır. Krizin etkileri olarak turizm destinasyonlarının rekabet gücünü tehdit eden, turizm gelirini azaltan, turist sayısında düşüşe ve dünya çapında ulaşım ve seyahat maliyetlerindeki artışa sebep olan ve sürdürülebilir turizm sağlanamaması yönünde önemli etkileri vardır. Bu çalışmada salgın hastalıklar olan pandemilere bağlı olarak oluşan krizlerinin turizm sektörü üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmada dünya tarihinde yaşanan 21 tane pandemi içinde yer alan Rus Gribi (1889), İspanyol Gribi (1918-1920), SARS, kuş gribi, domuz gribi ve ebola salgınlarının etkisinin belirlenebilmesi için turizm hareketliliği bakımından bir değerlendirme yapılmaktadır. Bulgulara göre salgınların ülkelerin turist sayıları üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Salgınla ilgili ilk vakanın görüldüğü yıl veya bir sonraki yılda ülkelerin gelen turist sayılarında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Salgın hastalıklara bağlı olarak gelişen turizm sektöründeki krizin sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi yönünde önemli sorunlara sebep olmaması için öneriler bu çalışmanın  amacını taşımaktadır. Literatür taraması çerçevesinde istatistiki verilerin analizi ise çalışma yöntemini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelime: Salgın Hastalıklar-Pandemi, Ekonomik Kriz, Turizm Sektörü