Sosyal Bilimlerin Tıbba Gittikçe Artan İlgisi


Ertin H.

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, vol.1, no.2, pp.10, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)