Sayıştay Denetiminin Anayasal Sınırları: Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2012/102 K.: 2012/207 sayılı Kararı Üzerinden Bir Değerlendirme


Gökçay Ş. E.

Legal Mali Hukuk dergisi, vol.15, no.179, pp.2437-2466, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 179
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Legal Mali Hukuk dergisi
  • Page Numbers: pp.2437-2466

Abstract

Çalışmada 6353 sayılı Kanun temelinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda yer alan performans denetimi görevinde gerçekleştirilen değişiklik ve Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2012/102 K.: 2012/207  sayılı Kararı; denetim kavramı, türleri, işlevi ve Anayasal ve kanuni  çerçeve temelinde değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuç; Sayıştay’ın düzenlilik denetimi ile birlikte kamu kaynaklarının, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını denetlemesi kamu mali yönetiminde disiplinin, şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve etkinliğin artmasına imkân sağlayacağı yönündedir. Bu açından performans denetimine ilişkin kanuni düzenlemelerinin daha belirgin ve güncel denetim ölçütlerine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.