From Debates to Science: Social Structure Debates and Development of Historical Sociology in Turkey


Creative Commons License

Baş M. F., Akyurt M. A.

Toplumsal Değişim, vol.5, no.1, pp.6-23, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Toplumsal Değişim
  • Page Numbers: pp.6-23
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The history of sociology can also be conceived as the history of debates on social issues. The history of Turkish sociology is rich in terms of debates. From 1890’s to the Second Constitutional Era, there has been many ‘pre-sociological’ debates regarding politics, economics, law, culture and education, followed by more sociological discussions on culture-civilization distinction in 1930’s. Debates on the social structure of Turkish Republic as inherited from the Ottoman Empire spread especially in 1960’s and made significant contributions to the development of historical sociology in Turkey. This research focuses on the social structure debates in the history of Turkish sociology and attempts to analyze the debates on the structure of Turkish society, beginning from the early 1960s into the 1970s. In this study, the topic is examined with particular reference to the development of a historical sociological approach. By comparing also certain approaches in these debates, an attempt is made to show which focal points and methodological dispositions are more suitable for and contribute more to a historical-sociological analysis.

Sosyoloji tarihi aynı zamanda toplumsal meseleler etrafında örülmüş tartışmaların tarihidir. Türk sosyoloji tarihi de tartışmalar açısından son derece zengin bir görünüm arz eder. 20. yüzyıl öncesinde, daha “sosyoloji” ismi yaygınlık kazanmamışken başlayan kimi “toplumsal” tartışmalar gazete yazıları ve romanlarda karşımıza çıkmış, özellikle II. Meşrutiyet’ten itibaren “içtimaiyat” çerçevesinde yoğunlaşan tartışmalar giderek “sosyolojik” bir nitelik kazanmıştır. 1930’larda kültür-medeniyet tartışması gibi toplumsal konulara ilişkin sosyolojik tartışmalar gündeme gelmiş, 1960’larda ise toplumsal yapıya ilişkin tartışmalar yaygınlaşmıştır. Bu tartışmaların tamamı Türk sosyolojisinin gelişiminde önemli rol oynamış, özellikle de tarihsel sosyolojinin gelişimine ciddi katkılar yapmıştır. Bu araştırma da Türk sosyoloji tarihinde toplumsal yapı tartışmalarına odaklanmakta, 1960’lı yıllarda Yön dergisi çevresinden başlamak üzere Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk toplumunun yapısı üzerine yürütülen tartışmaları çözümlemeyi denemektedir. Bu çalışmada konu, tarihsel sosyolojik yaklaşımın gelişimine özel bir vurgu yapılarak incelenmekte, söz konusu tartışmalar içindeki belirli eğilimler karşılaştırılarak, hangilerinin tarihsel sosyolojik analize elverişli olduğu ve daha çok katkı yaptığı üzerinde durulmaktadır.