Çeviri Üretim Ağlarında Aracıların Rolü


Creative Commons License

CANIM ALKAN S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.36-43, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 54
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.36-43
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Today in translation projects various actors with different roles are brought together to establish teams. Teams are expected to work collaboratively with a shared objective and produce a product that would meet the expectations of the initiator. These teams work as a part of a production network consisting of companies connected to each other due to their economic benefits. The expectation of initiator is not always met due to various factors. In this study, the role of intermediary, which is one of the factors, was examined. Intermediary is used to indicate the actor that provides work, information and communication flow between initiator and translator. Empirical data was used to discuss how translators and translation products would be affected if intermediary failed to fulfill his duties and responsibilities. Sources of data were the records of interviews made with two freelance translators between 2011 and 2012, quotations from the translators interviewed by Kristiina Abdallah and published in the article titled “Translators’ Agency in Production Networks”, and a dialogue section taken on 8 November 2017 from the Facebook Group Freelance Translators. 

Günümüzün çeviri işlerinde farklı rollerdeki eyleyenler bir araya getirilerek ekipler kurulmakta ve ekibin ortak bir amaçla işbirliği halinde çalışıp başlatıcının beklentisine uygun bir ürün ortaya koyması beklenmektedir. Bu ekipler ekonomik çıkarları nedeniyle birbirine bağlanmış şirketlerden oluşan bir üretim ağının parçası olarak çalışmaktadırlar. Başlatıcının beklentisi farklı etmenler nedeniyle her zaman gerçekleşememektedir. Çalışmada, bu etmenlerden biri olan aracının rolü incelenmiştir. Aracı çevirmenle başlatıcı arasında iş, bilgi ve iletişim akışını sağlayan eyleyen anlamında kullanılmıştır. Aracının görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde çevirmenin ve çeviri ürününün bundan nasıl etkileneceği görgül veri kullanılarak tartışılmıştır. Veri kaynakları 2011-2012 yılları arasında iki serbest çevirmenle yapılan görüşmelerin kayıtları, Kristiina Abdallah’ın “Translators’ Agency in Production Networks” başlıklı makalesinde kullandığı ve çevirmenlerle yaptığı görüşmelerden yaptığı alıntılar ve Facebook’taki Freelance Translators adlı gruptan 08.11.2017 tarihinde alınan bir diyalog kesitidir.