Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde Ayırt Edici Kriter Olan Amaç Unsuru Bakımından Vakıf Kurumu


ERÇİN F.

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, no.12, pp.156-168, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, foundations (waqf) in the law of legal persons are analysed in terms of the purpose element, which is the main criteria of distinction. In Turkish legal practice, sometimes, there are major problems with regard to foundations and especially founder's purpose and constituent will. In this respect, we come across open infringements of general principles of law, human rights law, the Constitution or statutes. This paper has been written with the intention to examine and prevent these illegalities. 

Tüzel kişiler hukukunda ana ayırt edici kriter olan amaç unsuru açısından vakıflar incelenmiştir. Türkiye’de vakıflar ve özellikle vakfedenin amacı ve vakıf kurucusunun iradesi, konularında hukuken zaman zaman büyük problemler yaşanmaktadır. Bu konuda, hukukun evrensel ilkelerinin, uluslararası insan haklarının, Anayasa’nın, mevzuatın açıkça çiğnenmesine rastlanılmaktadır. Çalışma bu hukuk dışılıklara değinmek ve bunları önlemek maksadıyla kaleme alınmıştır.