AVRUPA BİRLİGİ ÜYESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE ADAY ÜLKELERİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ KULLANILARAK ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE KÜMELEME ANALİZİ


ARCAGÖK U., ÖNDER E., GÜRLER C., BOZ C.

ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1900-1907

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1900-1907
  • Istanbul University Affiliated: Yes