COMPARISON BETWEEN VOCABULARIES ABOUT THE EVENTS IN UNIVERSE, EARTH AND SKY IN YAKUT AND KAZAKH LANGUAGES


Mustafaoğlu R.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI İstanbul Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi- Çukurova Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 March 2021, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı aynı dil ailesine mensup olan Kazakça ve Yakutçayı söz varlığı bağlamında karşılaştırmaktır. Bu bağlamda aynı dil ailesine mensup diller arasında umumiyetle benzerlik gösteren temel söz varlığı ele alınmış; örneklem olarak da adı geçen dillerdeki evren, dünya ve gökyüzü ile ilgili kelimeler sözcük havuzuna dahil edilmiştir. Çalışma Türkiye Türkçesi dışındaki iki farklı Türk lehçe veya dilinin karşılaştırılması açısından önemlidir. Bu yolla bu iki dilin söz varlıklarındaki farklılıkları ve benzerlikler ortaya koyularak birçok nedenden dolayı uzaklaşmış dillerin söz varlığı etkileşimine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Çalışma Karşılaştırmalı dilbilim temelinde şekillendirilmiştir; analiz ve dil karşılaştırması yöntemi olarak da bilinen bu kuram, ses, şekil ve semantik açıdan dillerin söz varlıklarının karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Konu bağlamındaki söz varlığının derlenmesi sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ele alınan 46 kelimeden 25 tanesinde ses; 18 tanesinde şekil değişikliği tespit edilirken her iki dilde de aynı olan kelime sayısı 3'tür.