Kronik Ürtiker Etyolojisinde Nadir Bir Sebep: "CAPS: Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom"


Tırtır Yılmaz B., Süleyman A., Yücel E., Karavaizoğlu Ç., Hızlı Demirkale Z., Aktay Ayaz N., ...More

43. Pediatri Günleri 22. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

     Ürtiker tüm toplumlarda sık görülen ve aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinden kaybolan kaşıntılı ve ödemli plaklar ile karakterize bir deri hastalığıdır. Çocuklarda ve yetişkinlerde ürtiker için birçok sınıflandırma sistemi vardır. Ürtiker, süresine ve tetikleyici faktörlerin varlığına göre sınıflandırılır. Altı haftadan kısa süren klinik tablolar akut ürtiker, altı hafta ya da daha uzun süren klinik tablolar ise kronik ürtiker olarak adlandırılır. Kronik spontan ürtikerde tetikleyici herhangi bir neden bulunmazken, kronik indüklenebilir ürtikerde, semptomların belirlenebilen bir tetikleyici faktörü bulunmaktadır. Ürtiker, ürtikerya pigmentoza, ürtikeryal vaskülit, oto-inflamatuar sendrom (kriyopirin ile ilişkili periyodik sendrom) ve mast hücre aracılı olmayan anjiyoödem (kalıtsal anjiyoödem ve ilaca bağlı anjiyoödem) dahil olmak üzere diğer birçok hastalığın da bir özelliğidir.  Özellikle kronik ürtiker ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmelidirler.