Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektronik Öğrenme


YAZICI S., NEMLİ ÇALIŞKAN E., YANIK S.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.5, no.20, pp.109-117, 2003 (SSCI)