Priştineli Begzâde Nûrî Divanı ve Divan’daki Şifreli Yazılar


Egüz E.

SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.27, pp.297-311, 2010 (Peer-Reviewed Journal)