How Should Surgical Approach Be in Patients with Diabetic Foot Infection?


Yanar F., Şengün B.

in: Diabetic Foot Infections, Ayten Kadanali, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.41-45, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.41-45
  • Editors: Ayten Kadanali, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Diabetic foot infections (DFI) are the most common reason for admission and the longest hospital stay among all other diabetes complications. The cause of 50-70% of non-traumatic major limb amputations is diabetic foot infections. When DFI is encountered, the primary goal should be to relieve the affected extremity from the infective burden as soon as possible, following the evaluation of ischemia after physical examination. Necrotic, gangrenous and infected tissues should be cleaned and debrided. This is possible with drainage of abscess foci, opening of affected compartments, debridement of bad, infected, necrotic material and minor amputations. If there is a widespread infection affecting the entire extremity or if there is a septic condition, making and implementing a major amputation decision should not be avoided without any expectation.

Diyabetik ayak enfeksiyonları (DAE), diğer tüm diyabet komplikasyonları içinde en sık başvuru ve en uzun süre hastanede yatış nedenidir. Non-travmatik majör ekstremite amputasyonlarının %50- 70’nin sebebi diyabetik ayak enfeksiyonlarıdır. DAE ile karşılaşıldığında fizik muayene sonrası iskemi- nin değerlendirilmesini takiben etkilenen ekstremiteyi enfektif yükten bir an önce kurtarmak birincil hedef olmalıdır. Nekrotik, gangrene ve infekte dokular temizlenip, debride edilmelidir. Bu da abse odak- larının drenajı, etkilenen kompartmanların açılması, kötü, infekte, nekrotik materyalin debridmanı ve minör amputasyonlarla mümkündür. Eğer tüm ekstremiteyi etkileyen yaygın bir enfeksiyon hali mevcutsa ya da septik durum söz konusu ise hiç beklenilmeden majör amputasyon kararı almaktan ve uygula- maktan kaçınılmamalıdır.