Yapılaşmanın Doğal Akım Yönü ve Akım Birikimi Üzerindeki Etkileri


Creative Commons License

TUROĞLU H.

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2010, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.29-36

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-36
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Natural flow direction of surface waters depends on the characteristics of topography slope. Both the amount of surface runoff and the amount of accumulated water depends on two natural factors such as the amount of water coming to river basin and as the amount of water loss in the river basin. The entire water, coming to river basin, does not flow and will suffer the loss of some. The amount of lost water depends on the physical characteristics of river basin. The structuring in the river basin is one of the physical factors directly affecting on surface flow direction and flow accumulation. In this study, it has been aimed to investigate that the structuring effect on surface runoff by giving examples from Istanbul flashfloods on September 08/13, 2009. The all structures such as buildings, roads, etc.. and fillings have both changed the natural flow direction of surface waters and affected on conditions of the natural flow accumulation in river basin. It is clear that structuring has become an important contribution in the Istanbul flashfloods on September 08/13, 2010. It should not be ignored that the effects of all types of construction projects on the natural flow direction and natural flow accumulation. Otherwise, flashfloods and floods, becoming as disasters, will be continue in an increasing frequency and severity trent.

Yüzeysel sularının doğal akım yönleri topografyanın eğim özelliklerine bağlıdır. Akışa geçen su miktarı ve akış ile toplanan su miktarları ise akarsu havzasına gelen suyun miktarı ve havzada meydana gelen su kayıpları olmak üzere temel olarak iki doğal faktöre bağlıdır. Akarsu havzasına gelen suyun tamamı akışa geçmez ve bunun bir kısmı kayba uğrar. Kayba uğrayan su miktarı akarsu havzasının fiziki karakteristiklerine bağlıdır. Akarsu havzası içindeki yapılaşmalar doğal akım yönünü ve akım miktarını doğrudan etkileyen fiziki faktörlerden biridir. Bu çalışmada, 08/13 Eylül 2010, İstanbul sellerinden örnekler verilerek, yapılaşmanın yüzeysel akış üzerindeki etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Yol, bina, vb. her türlü yapılaşmalar ve dolgular akarsu havzalarındaki hem yüzeysel akışın doğal akım yönlerini değiştirmiş ve hem de doğal akım birikimi koşullarını da etkilemiştir. 08/13 Eylül 2010, İstanbul sellerinde yapılaşmaların önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Her türlü yapılaşma projesinin uygulanmasında doğal akım yönlerine ve akım birikimi üzerine olan etkisi göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde, afet olarak gerçekleşen sel ve taşkınlar şiddet ve sıklıkları giderek artış gösteren bir trent ile devam edecektir.