Medenî Kanuna Göre Senede Bağlanmamış Alacak Rehni Kapsamında Rehinli Alacaklının Paraya Çevirme Bakımından Olanakları


Creative Commons License

Demirsatan B.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.31-32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-32